Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw inschrijving voor een online cursus. Door middel van uw inschrijving via de website cursusmarketingautomation.nl van Exalo Media verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst komt tot stand tussen u en Exalo Media in Leeuwarden.

Cursusgeld

U dient het cursusgeld voor aanvang van de online cursus aan Exalo Media te betalen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Bij het online afrekenen wordt er aan vlak voor de betaalpagina BTW getoond. Op onze cursussen is het wettelijke hoge tarief van 21% van toepassing.

Annuleren

Annulering van de cursus is mogelijk tot 10 werkdagen na betaling van de online cursus en na een goede onderbouwing van de klant. De klant mag niet meer dan 20% van de cursus gevolgd hebben.

Als u verhinderd bent de online cursus te volgen, is het cursusgeld onverminderd verschuldigd. Annuleren kan alleen per e-mail aan info@cursusmarketingautomation.nl of info@exalo.nl onder vermelding van ‘annulering cursus’.

Eigendomsrechten

Op alle door Exalo Media aangeboden cursus materialen, gegevens, informatie en bestanden, in welke vorm dan ook, berusten de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten bij Exalo Media. U mag al het materiaal dat ter beschikking is gesteld voor de online cursus voor eigen gebruik gebruiken. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door en/of via Exalo Media aan u verstrekte materialen, gegevens en informatie is niet toegestaan.

Internetverbinding

Voor online cursussen van Exalo Media dient u te zorgen voor een goede internetverbinding en pc (of laptop, etc.).

Privacy

De persoonsgegevens die u verstrekt bij inschrijving voor een online cursus worden door Exalo Media vastgelegd voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Exalo Media worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten.

Exalo Media verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij het daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Klachten

Bij Exalo Media kan een klacht worden ingediend via info@exalo.nl onder vermelding van ‘klacht’. Het bedrijf zal binnen vijf werkdagen na indiening van uw klacht contact met u opnemen, om de klacht met u te bespreken, dan wel een oplossing voor te stellen. Exalo Media streeft naar oplossing in het voordeel van beide partijen.

Wijzigingen

Exalo Media behoudt zich het recht voor de inhoud, opbouw, etc. van de cursus(sen) te wijzigen. Dit kan in de praktijk ook betekenen dat actuele informatie wordt toegevoegd en achterhaalde of onjuiste informatie wordt verwijderd. Wanneer dat van toepassing is krijgen de cursisten daar een e-mail over.

Exalo Media behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en per e-mail met de cursisten gecommuniceerd.

Exalo Media raadt u aan deze algemene voorwaarden bij iedere inschrijving opnieuw te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende algemene voorwaarden.

Contactgegevens

De contactgegevens van Exalo Media zijn als volgt. In geval van contact kunt u het beste een e-mail sturen naar onderstaande e-mailadres. Vermeld in die e-mail bij voorkeur het telefoonnummer waarop u ’s avonds te bereiken bent.

Exalo Media | Webdesign Leeuwarden
De heer J.J. (Jan) de Wit
Osingastate 13
8926 LK  Leeuwarden

T: +31638278500
E: info@exalo.nl
Skype: exalomedia

Zakelijke gegevens
KvK Leeuwarden: 62256661
BTW: NL110466949B01

Bankrekening
BIC: KNABNL2H
IBAN: NL93KNAB0717761177
Paypal: orders@exalo.nl

Webdesign Leeuwarden

Scroll to top